Advanced search Design
New search
Free text
Free text, example product name or enterprise name
Product
OR
Application number  
Registration number  
Applicant / Owner  
Agent  
Designer  
Product class (Locarno)
Status
 
Application filed
From date  
 
To date  
   
Open for public inspection (OPI)
From date  
 
To date  
   
Registered
From date  
 
To date  
   
Published
From date  
 
To date  
   
Renewal Date
From date  
 
To date  
   
Show more filters
Hide fields below
Case type  
Priority number
Priority date
From date  
 
To date  
   
Appeal number (Board of Appeal)  
Opponent  
Owner/licensor  
Licensee/sublicensee  

Geographical location


    
Country code
County  
Municipality
 
Example
Avansert søk design

Explanation
Example
stol OR chair
Sykkel* OR bicycle*

Explanation
Produktnavn eller ord i produktnavn. Gir treff på det eksakte ordet/ordene du søker.
Vi anbefaler at du søker på både norsk og engelsk da internasjonale søknader har produktangivelse på engelsk, mens nasjonale søknader har norsk.

Søker du på flere termer får du kun treff på saker der alle termene forekommer. Kombiner med OR for å få treff på ett eller fler av ordene.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn.
Eks: sykkel* gir treff på sykkel, sykkelramme, sykkelsete osv.
Eks: _ol gir treff på sol, pol, bol osv.

Bruk ” ” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”bord med hjul”

Basen skiller ikke på store og små bokstaver.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Example
20070796

Explanation
Gir treff på eksakt søknadsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).
Example
081068
DM/073914

Explanation
Format for nasjonalt design: 0nnnnn (sett 0 foran femsifret nummer)
Format for utpekning i internasjonal registrering: DM/nnnnnn (eksempel DM/073914)

Gir treff på eksakt registreringsnummer.
Du kan også trunkere med * (flere ukjente tegn) eller maskere med _ (underscore = ett ukjent tegn).

Dette feltet kan også inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som er registrert.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
Unos eller Rødberg

Explanation
Søker og/eller innehaver av designen (navn eller firma) .

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Trefflisten gir mulighet til å sortere på innehaver eller søker.
Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Example
Drammen patentservice

Explanation
Person eller firma som representerer søker.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: ”Fullmektig & co”,
Eks: Drammen*

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Example
Rødberg
”Per Olsen”

Explanation
Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.

Eks: ols* gir treff på alle navn som begynner på Ols (Olsen, Olsson osv)
Eks: ”Per Arne Olsen” (eksakt ordsammenstilling)

Det er ikke mulig å starte feltet med * (trunkering som erstatter flere tegn).
Example
”02-04”
02*

Explanation
Angir hvilke klasser designet gjelder for. Det finnes 32 klasser med underklasser.

Format: nn* (hovedklasse)
”nn-nn” (hovedklasse+detaljklasse. MÅ oppgis i anførselstegn).
Dersom du vil søke på flere klasser må du skrive OR mellom (”02-02” OR ”02-05”).
Dersom du vil ha treff i flere klasser samtidig kan de listes opp med mellomrom eller AND ("02-02" "02-05").
Da får du treff bare på søknader som har oppgitt begge klasser.
Dersom du vil ha treff i én klasse, men ekskludere en annen kan du bruke NOT ("02-02" NOT "02-05").
Da får du treff på de søknader som er i klasse 02-02 , men ikke de som samtidig er i klasse 02-05.

Se om klassifisering på Patentstyrets nettsted eller
finn riktig klasse ved hjelp av den interaktive klassifikasjonshjelperen (knapp til høyre for søkefeltet).
Example
Velg status i nedtrekksmenyen

Explanation
Angir hvor langt saken er kommet i saksbehandlingen. Når du har valgt hovedstatus kommer det opp valg for detaljstatus:
Eks: Hovedstatus: Under behandling. Detaljstatus: Første realitetsuttalelse.
Example
03.04.2007

Explanation
Dato eller datospenn søknaden er mottatt i Patentstyret.

Format: dd.mm.åååå
Example
03.04.2007

Explanation
Dato eller datospenn søknaden er gjort allment tilgjengelig.

Format: dd.mm.åååå
Example
03.04.2007

Explanation
Dato eller datospenn for når nasjonale design er registrert hos Patentstyret. For sakstype ”Utpeking i internasjonal registrering” inneholder feltet dato for når saken ble internasjonalt registrert,
ikke når den ble besluttet gjeldende i Norge.

Søk her for å finne design eller designsøknader som har vern fra en bestemt dato eller datospenn.
Bruk heller feltet ”Publisert” for å få oversikt over design som har blitt publisert registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende (internasjonale) i en gitt periode.

Feltet anbefales benyttet i kombinasjon med feltet "sakstype".

Format: dd.mm.åååå
Example
12.04.2010

Explanation
Dato eller datospenn for når designen ble publisert som registrert (nasjonale)
eller besluttet gjeldende(internasjonale) i Designmerketidende. Designtidende publiseres hver mandag.

Format: dd.mm.åååå
Example
01.06.2015

Explanation
Dato eller datospenn for når fornyelsesavgift forfaller.

Format: dd.mm.åååå
Example
Velg i nedrekksmenyen

Explanation
Du kan velge å søke på: Alle saker, nasjonale design eller utpekinger i internasjonale registreringer.
Example
EM 001047799
001047799

Explanation
En søknad kan ha prioritet fra en tidligere søknad/registrering for samme design i et annet land.
Format: landekode nr eventuelt kun nr (kan ha ulikt antall siffer).
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Dette feltet kan også inneholde kun*. Aktuelt hvis du ønsker å finne alle saker søknader med prioritet.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
01.12.2006

Explanation
Dato eller datospenn for prioritetstidspunkt, og som dermed gjelder for den norske søknaden eller utpekningen.

Format: dd.mm.åååå
Example
D 14/001
2014/00357
BOA0007595
7266

Explanation
Saksnummer i klagesak i Patentstyrets klageorgan Klagenemnda
Format: D åå/nnn, åå/nnnnn, BOA000nnnn eller nnnn

Nyere saker fra KFIR er registrert i formatet D åå/nnn. I perioden ca 1987-2003 er sakene registrert med kun fire sifret løpenummer (nnnn), ca 2003-2010 i formatet BOA000nnnn, ca 2010-2013 i formatet åååå/nnnnn.

Dette feltet kan inneholde kun*(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle saker som er anket til Klagenemnda.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
Hansen

Explanation
Navn på person eller firma (kalt innsiger) som har innlevert administrativ overprøving mot en registrering.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Hansen*

Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle registreringer
som har blitt anket til administrativ overprøving.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
Unos papirindustri

Explanation
En designinnehaver som gir en annen rett til å bruke designen i næring.

Bruk * for å erstatte ett/flere tegn, og _ for å erstatte ett tegn. Bruk ”…” for å søke på eksakt ordsammenstilling.
Eks: Unos* gir treff på alle navn som begynner på Unos
Eks: ”Unos papirindustri” gir treff kun på Unos papirindustri

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor langt fra fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisensgiver.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
Per Anders Hansen

Explanation
En person/firma som har fått rett til å bruke en annens design i næring.

Det er frivillig å melde inn denne opplysningen, informasjonen her er derfor ikke fullstendig.
Dette feltet kan inneholde kun *(trunkeringstegn). Aktuelt hvis du ønsker å finne alle søknader som har registrert lisenstaker.
Du bør fylle ut minst ett annet felt i tillegg, men kan likevel oppleve at søket tar litt tid.
Example
Finn fram saker basert på aktørers geografiske tilhørighet.

Explanation
Landkode for søkers eller innehavers eller designers hjemland. Eks: SE (Sverige) eller NO (Norge)
Oversikt over landkodene kan du finne hos WIPO (www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf)
eller benytt verktøy til høyre for søkefeltet.

Oversikt over kommuner og fylker kan du finne på wikipedia.
Søkeverktøy til høyre for søkefeltet hjelper deg til riktig side.

Disse filtre kan for eksempel være nyttig for å sammenligne IPR aktivitet i ulike regioner.