PREFERANSER
VIS KOLONNER
EKSPORTER RESULTAT
SKRIV UT
FigurSøknadsnrKlasseMerketekstType merkeStatus  InngittFornyelseSøkerInnehaver
201704460 3; 9; 12; 14; 16; 18; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 38; 41 NRK P3 Kombinert eller rent figurmerke Registrert 2017.04.12 2027.04.12 NORSK RIKSKRINGKASTING AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201410546 9; 38; 41 NrK Kombinert eller rent figurmerke Trukket 2014.09.17 NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201410030 9; 38; 41 NRK Ordmerke i standard font Registrert 2014.09.02 2024.09.02 NORSK RIKSKRINGKASTING AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201405897 9; 38; 41 NRK Sápmi Ordmerke i standard font Registrert 2014.05.16 2024.05.16 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201405898 9; 38; 41 NRK Sámi Radio Ordmerke i standard font Registrert 2014.05.16 2024.05.16 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201404248 9; 38; 41 NRK Sport Ordmerke i standard font Registrert 2014.04.09 2024.04.09 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201404224 9; 38; 41 Ut i vår hage Ordmerke i standard font Registrert 2014.04.08 2024.04.08 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201404225 9; 38; 41 Tweet4Tweet Ordmerke i standard font Trukket 2014.04.08 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201404226 9; 38; 41 Melonas Ordmerke i standard font Registrert 2014.04.08 2024.04.08 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING AS
201404229 9; 38; 41 De ukjente Ordmerke i standard font Registrert 2014.04.08 2024.04.08 Norsk rikskringkasting AS NORSK RIKSKRINGKASTING ASLukk