PREFERANSER
VIS KOLONNER
EKSPORTER RESULTAT
SKRIV UTPREFERANSER
treff vises per side

Åpne detaljer i nytt vindu

Standard treffliste ved enkelt søk:
VIS KOLONNER
Velg
kolonner
Sortering
prioritering

Rekkefølge
Velg for å vise muligheter
Motta varsel på e-post når det skjer endringer i saken.
Figur
Søknadsnr
Klasse
Tittel
Sammendrag
Status
Patentnr
Inngitt
Meddelt
Allment tilgj.
Fornyelse
Søker
Innehaver
Fullmektig
Sorter og lagre
EKSPORTER RESULTAT
Valg i trefflister
Velg dine innstillinger Velg antall treff som skal vises per side i trefflisten, og eventuelt om detaljvisning
for en sak skal åpnes i ett nytt vindu.
Dersom du oftest jobber med ett bestemt fagområde, kan du her velge hvilken
treffliste som skal vises ved enkelt søk.
Valget "husk mine preferanser ....." sparer deg for å gjøre de samme innstillingene
hver gang du besøker online søketjeneste.

Lukk PREFERANSER ved å klikke på fanen øverst eller på blått kryss.
Velg kolonner og/eller sortering Hak av foran feltene du ønsker skal vises i trefflisten.

I tillegg tilbys kraftig funksjonalitet for å sortere trefflisten. Velg ”sortering prioritering” 1
for første ønskede kolonnesortering, og ”sortering prioritering” 2 for den andre
kolonnen du ønsker å sortere på, og så videre.

Sorteringen er alfabetisk for tekstfelter og numerisk for tallfelter.

Lukk funksjonen ved å klikke "Sorter og lagre" eller ved å klikke på fanen øverst eller på blått kryss.
Ekporter resultat til fil Klikk på "Eksporter til..."-lenken for å eksportere til ønsket filtype.

Du bestemmer hvilke kolonner du vil eksportere under "Vis kolonner".

Obs: kun de første 2000 sakene i trefflisten blir tatt med ved eksport.

Lukk funksjonen ved å klikke på fanen øverst eller på blått kryss.
Lukk